Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Ponad 1 mln zł z NPRH dla UKSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ponad 1 mln zł w na realizację dwóch projektów badawczych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Poniżej szczegóły dwóch nowych grantów badawczych, które wkrótce rozpoczną się w UKSW:

Nabór wniosków Miniatura 8 otwarty

Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowego, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. W konkursie Miniatura 8 przyznawane będą granty badawcze w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. […]

Lutowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. MONOGRAFIE – Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach […]

NPRH: Dwa granty dla UKSW

Blisko pół miliona złotych przeznaczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację dwóch projektów badawczych, które w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poniżej szczegóły dwóch nowych grantów badawczych, które wkrótce rozpoczną się w UKSW:

Harmonogram szkoleń NCN na 2024 r.

Narodowe Centrum Nauki udostępniło harmonogram spotkań informacyjnych, które w 2024 r. zostaną przeprowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. W 2024 roku spotkania informacyjne zaplanowane zostały w formie modułowej. Podczas każdego webinaru omówiony zostanie jeden temat spośród następujących: oferta konkursowa, proces oceny wniosków, konstrukcja wniosku oraz proces oceny raportów końcowych. Dodatkowo odbędzie […]

Konkurs CHIST-ERA – nabór wniosków 2024

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Wnioski wspólne można składać do 10 kwietnia 2024 r., wnioski krajowe w systemie OSF do 17 kwietnia 2024 r. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Na udział polskich zespołów w programie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy […]

Konkurs sieci JPI AMR 2024

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki pt. “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments” (IMPACT).. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony […]

Zmiany w zakresie realizacji niektórych aktywności naukowych finansowanych przez UKSW

W celu ułatwienia realizacji obowiązków wskazanych w § 19 i § 20 Zarządzenia Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe, Decyzją Nr 1/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. wprowadzone zostały cztery wzory dokumentów, które […]

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases.. Nabór wniosków wstępnych trwa do 5 marca 2024 r. Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, […]

Styczniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. MONOGRAFIE – Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach […]