Przejdź do treści

Konkursy czerwiec 2024 r.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – Do 2 września 2024 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

DLA UKRAINYDo 3 czerwca 2024 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w ramach 4. konkursu Dla Ukrainy. Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami w celu realizacji wspólnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Do 17 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 27 oraz Preludium 23, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki.

  • OPUS 27 – to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału. Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.
  • PRELUDIUM 23 – jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Od 17 czerwca 2024 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 16 i Sonata Bis 14. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września 2024 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 sierpnia 2024 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 16 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 14 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków na 2024 r. w Narodowym Centrum Nauki – kliknij!.

  • MINIATURA 8Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny.

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOSKONAŁA NAUKA II – Do 7 czerwca 2024 r. godz. 16:00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu Doskonała Nauka II.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI IIOd 13 maja 2024 r. godz. 8:00 do 14 czerwca 2024 r. godz. 16:00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

GRANTY INTERWENCYJNE – W trybie ciągłym od 15 maja 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska

31 maja 2024