Przejdź do treści

Doskonała Nauka II – nabór wniosków w 2024 r.

Do 7 czerwca 2024 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Doskonała Nauka II. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 24 maja 2024 r.

Program składa się z następujących modułów:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
    • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
    • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Szczegółowe informacje o programie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała Nauka II” i naborze wniosków

06 maja 2024