Przejdź do treści

NCN: Maestro 16 i Sonata Bis 14

Od 17 czerwca 2024 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 16 i Sonata Bis 14. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września 2024 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 sierpnia 2024 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 16 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 14 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
18 czerwca 2024