Przejdź do treści

Granty badawcze krok po kroku

Zachecamy do skorzystania z kursu audio „Granty badawcze krok po kroku”. Przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kurs to ponad osiem godzin nagrań. Dzięki nim można zdobyć wiedzę, która jest pomocna przy konstruowaniu swoich planów badawczych, pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych, przygotowywaniu wniosków grantowych oraz zarządzaniu realizowanym projektem badawczym. A to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas nagrania.

Integralny element kursu stanowi dołączona do niego prezentacja.

Kurs dostępny jest na dedykowanej mu stronie internetowej – kliknij!

Letnia Szkoła Młodych Naukowców – materiały

Wnioski grantowe bez tajemnic

Przejdź do wpisu Wnioski grantowe bez tajemnic, aby dowiedzieć się więcej.

Analiza treści recenzji wniosków składanych do NCN

Oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki”. Powstała ona w oparciu o recenzje wniosków składanych do NCN przez doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2011-2014.

Celem opracowania jest wskazanie dobrych praktyk w pracach nad wnioskami składanymi do NCN. Przy analizie treści recenzji zapewniona została anonimowość osób odpowiedzialnych za składanie wniosków. Przedstawione wnioski służą do przedstawienia mocnych i słabych stron wszystkich wniosków składanych do NCN i nie należy odnosić ich do pojedynczych wniosków. Zamieszczone cytaty służą do zobrazowania ocen recenzentów i ekspertów oceniających wnioski. W treściach recenzji zachowano ich oryginalny zapis. Poprawione zostały tzw. literówki.

W niektórych przypadkach recenzenci zwracali także uwagę na elementy wniosku, których ocena nie jest uwzględniania zgodnie z przywołanym powyżej regulaminem. Poniższe opracowanie ma zobrazować proces recenzji wniosków składanych do NCN. Nie należy go traktować jako przewodnika do zdobycia grantu. Każdy wniosek charakteryzuje się bowiem własną specyfiką, na którą ma wpływ m.in. dziedzina nauki, której dotyczy zgłaszany projekt oraz związana z tym metodologia prowadzenia badań naukowych. Przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku do NCN warto także zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym planowane jest składanie wniosku.

Do pobrania

Za pomoc przy pracach nad publikacją dziękujemy wszystkim osobom, które składały wnioski do NCN i udostępniły treść swoich recenzji.

Uwagi dotyczące publikacji należy kierować drogą mailową na adres t.janus@uksw.edu.pl.

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem pt. „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”, który został przygotowany przez Radę Młodych Naukowców. Poradnik adresowany jest przede wszystkim do młodych naukowców, ale mogą z niego skorzystać również doświadczeni badacze.

Do pobrania