Przejdź do treści

Formularze

Wykaz dokumentów niezbędnych do wnioskowania, prowadzenia oraz rozliczania badań, publikacji oraz konferencji.

W dziale „Formularze” zebrane zostały dokumenty niezbędne do wnioskowania, prowadzenia oraz rozliczania badań, publikacji oraz konferencji realizowanych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poruszanie się między poszczególnymi formularzami, możliwe jest przy użyciu menu z prawej strony serwisu. Poszczególne zakładki zawierają następujące formularze:

  • Formularze związane z badaniami i konferencjami – dokumenty, które można składać do BBN w celu uzyskania dofinansowania na badania, publikacje i konferencje.
  • Formularze-delegacje – dokumenty niezbędne do udania się na wyjazd służbowy. Do każdego dokumentu dołączony został prawidłowo wypełniony wzór.
  • Formularze-umowy – umowy, rachunki oraz ewentualne aneksy do nich.

W każdej zakładce znajdują się także zarządzenia Rektora UKSW regulujące obowiązywanie załączonych formularzy na terenie Uczelni.

Formularze składane w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znajdą Państwo w systemie www.osf.opi.org, za pomocą którego aplikuje się o środki z NCN.