Przejdź do treści

FNP: Czwarty konkurs w programie Dla Ukrainy

Do 3 czerwca 2024 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w ramach 4. konkursu Dla Ukrainy. Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami w celu realizacji wspólnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 24 maja 2024 r.

Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.

07 maja 2024