Przejdź do treści

Biuro ds. Badań Naukowych

Badania naukowe
Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe, do dnia 4 listopada 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2023 r.
Więcej
Projekty badawcze
Opis konkursów i programów ze źródeł krajowych.
Więcej
Kontakt
Biuro ds. Badań Naukowych
ul. Dewajtis 5, 01-815 WarszawaStary Budynek, pokoje: 98 i 99
Więcej