Przejdź do treści

Koła naukowe studentów UKSW z grantami badawczymi z MNiSW

Trzy granty na łączną kwotę blisko 200 000 zł pozyskali studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje.

Poniżej szczegóły projektów badawczych, które będą realizowane w UKSW:

  • W jakim stopniu elektroniczne wyroby tytoniowe uszkadzają DNA człowieka? – Poszukiwanie związku pomiędzy odmianami polimorficznymi genów systemu naprawy DNA typu NER i poziomem uszkodzeń DNA u młodych, 60 541,40 zł, opiekun naukowy dr Jacek Połosak, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej;
  • Toksoplazmoza – choroba przenoszona drogą płciową?, 55 000,00 zł, opiekun naukowy dr Aneta Zwierzchowska, Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa INTERFOREST;
  • Przydatność diety interwałowej w redukcji nasilenia stanu zapalnego u chorych z rakiem gruczołu krokowego – związek z odpowiedzią na leczenie, 69 682,00 zł, opiekun naukowy prof. dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka, Studenckie Koło Naukowe Immunis.
06 maja 2024