Przejdź do treści

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – nabór wniosków w 2024 r.

Od 13 maja 2024 r. godz. 8:00 do 14 czerwca 2024 r. godz. 16:00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 24 maja 2024 r.

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki II składa się z dwóch modułów:

  • „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:
    • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
    • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
    • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
    • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje o programie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” i naborze wniosków

07 maja 2024