Przejdź do treści

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, przez które rozumiane są oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne..

Narodowe Centrum Nauki organizuje następujące konkursy na finansowanie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych:

  • OPUS – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • SONATINA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • SONATA BIS – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • MINIATURA – na pojedyncze działania naukowe.
  • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • POLONEZ BIS – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy będą prowadzili badania w Polsce.

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2023 r.

Przypominamy, że doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków. Zawsze o miesiąc poprzedza on datę zamknięcia konkursu.

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki prosimy skorzystać z formularza danych jednostki oraz informacji do wniosków. Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.

Polecamy także opracowaną w Biurze ds. Badań Naukowych publikację pt. „Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki”. Powstała ona w oparciu o recenzje wniosków składanych do NCN przez doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2011-2014. Publikację można pobrać klikając w ten link.

Zachęcamy także do lekury publikacji „Wnioski grantowe bez tajemnic”

Publikacja powstała w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW umowa nr WFS-53/2016.

Poniżej dostępne są materiały  z zajęć dydaktycznych, które powstały w oparciu o powyższą publikację:

Zachęcamy także do lekury publikacji „Jak zdobyć granty na badania naukowe”

Zachęcamy również do zapoznania się z kursem audio pn. „Granty badawcze krok po kroku”.

Wszelkie informacje o konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znajdą Państwo na stronie www.ncn.gov.pl.

Masz pytanie dotyczące konkursu?

Napisz do BBN