Przejdź do treści

Program PROM

Zapraszamy studentów Szkoły Doktorskiej UKSW oraz osoby realizujące studia doktoranckie do udziału w programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Stypendium należy zrealizować oraz rozliczyć do dnia 30 września 2022 r. 

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1. Wsparcie udzielane w ramach Programu obejmuje w szczególności:

  • udział w szkole letniej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
  • wykonanie kwerend archiwalnych/bibliotecznych;
  • udział w krótkich formach kształcenia;
  • aktywny udział w konferencji zagranicznej;
  • udział w szkoleniach.

2. Uczestnikami Programu będą:

  • doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na IV roku kształcenia oraz doktoranci, którzy z różnych powodów , m.in. zdrowotnych korzystają z wydłużenia okresu studiów doktoranckich;
  • doktoranci Szkoły Doktorskiej UKSW realizujący wyjazd do zagranicznej instytucji naukowej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub przeprowadzenia kwerendy archiwalnej/bibliotecznej; 

3. Rekrutacja dla osób wyjeżdżających trwa do 31 maja 2022 r, (wykaz dokumentów, które należy złożyć zamieszczono poniżej).

4. Wyniki rekrutacji – 15 czerwca 2022 r.

5. Kwoty bazowe do wyliczania kosztów wyjazdu:

6. Dokumenty konkursowe: 

7. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, składają dokumenty u p. Ludmiły Grudniak-Wal (l.grudniak@uksw.edu.pl; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Stary Gmach, p. 098).
 
8. Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej UKSW, składają dokumenty u p. Katarzyny Mikołajczyk (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Łącznik, p. 501).