Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Nabór wniosków Miniatura 8 otwarty

Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowego, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. W konkursie Miniatura 8 przyznawane będą granty badawcze w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. […]

Lutowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. MONOGRAFIE – Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach […]

Konkurs sieci JPI AMR 2024

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki pt. “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments” (IMPACT).. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony […]

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases.. Nabór wniosków wstępnych trwa do 5 marca 2024 r. Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, […]

Styczniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. MONOGRAFIE – Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach […]

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2024 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2024 r. Szczegóły terminów planowanych naborów znajdą Państwo w tabeli poniżej oraz w postaci pliku na stronie NCN. Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej) Weave-UNISONO nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających […]

NCN: Nabór wniosków w konkursie Sonatina 8 i Daina 3

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 7 i Daina 3. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursów wynosi 35 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2024 r. Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Perre’a Curie 2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz Francuską Akademią Nauk ogłosił nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Nabór zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2024 r. godz. 16:00. Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie ona przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej […]

Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy […]

Grudniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2023 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW – Od 1 grudnia 2023 r. do 31 […]