Przejdź do treści

Formularze związane z badaniami i konferencjami

Wykaz dokumentów związanych z rozliczaniem badań i konferencji.

Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe, do dnia 4 listopada 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2022 r. Szczegółowe zasady naboru wniosków mogą znaleźć Państwo w tym wpisie – kliknij!.

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 11/2020. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Jednocześnie informujemy, że przestało obowiązywać Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z późn. zm. Nie jest więc możliwe składanie wniosków na formularzach, stanowiących załączniki do Zarządzenie Nr 16/2017. Wnioski takie będą uznane za błędne formalnie i pozostaną bez rozpatrzenia.