Przejdź do treści

Formularze – umowy

Wzory oświadczeń do celów podatkowych oraz do celów rozliczeń z ZUS.

W związku ze zmianą ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. UKSW ma obowiązek ustalania łącznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych dla każdego miesiąca i każdego zleceniobiorcy odrębnie.

Dostosowując działania do powyższych zmian, na UKSW wprowadzone zostały nowe wzory oświadczeń do celów podatkowych oraz do celów rozliczeń z ZUS.

Zawierając obecnie umowę o dzieło i zlecenie, należy do niej dołączyć załączniki dostosowane do nowych przepisów:

W razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikami BBN.

Dokumenty dotyczące konferencji naukowych: