Przejdź do treści

W związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do zapoznania się z:

W poniższych wnioskach osoba delegowana na wyjazd służbowy wypełnia tylko pola, które w przykładowo wypełnionych wnioskach, wypełniono kolorem czerwonym. Pozostałe pola powinny pozostać puste. Wypełnione wnioski powinny zostać złożone w Biurze ds. Badań Naukowych do 7 dni po powrocie z podróży służbowej.

Zarządzenie w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polecenie wyjazdu służbowego:

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę:

Polecenie wyjazdu służbowego dla doktorantów i osób nie będących pracownikami UKSW:

Ewidencja przebiegu pojazdu:

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej: