Przejdź do treści

Lutowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – Do 12 lutego 2024 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 7 i Daina 3. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursów wynosi 36 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2024 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • SONATINA 8 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora;
  • DAINA 3 – konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które składają wnioski wspólnie z zespołami litewskimi.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków na 2024 r. w Narodowym Centrum Nauki – kliknij!.

  • MINIATURA 8Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowego, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny.

Konkursy międzynarodowe

  • JPND – Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases.. Nabór wniosków wstępnych trwa do 5 marca 2024 r.
  • JPI AMR – Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki pt. “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments” (IMPACT).. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 14 marca 2024 r.
  • CHIST-ERA – Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Wnioski wspólne można składać do 10 kwietnia 2024 r., wnioski krajowe w systemie OSF do 17 kwietnia 2024 r. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Na udział polskich zespołów w programie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.
01 lutego 2024