Przejdź do treści

Kwietniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2024 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – Do 20 maja 2024 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Do 17 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 27 oraz Preludium 23, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 maja 2024 r.

  • OPUS 27 – to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału. Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.
  • PRELUDIUM 23 – jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków na 2024 r. w Narodowym Centrum Nauki – kliknij!.

  • MINIATURA 8Od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Nauki Prowadzi nabór wniosków w ramach ósmej edycji programu Miniatura. W ramach trwającego naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowego, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny.

Konkursy międzynarodowe:

  • CHIST-ERA – Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Wnioski wspólne można składać do 10 kwietnia 2024 r., wnioski krajowe w systemie OSF do 17 kwietnia 2024 r. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Na udział polskich zespołów w programie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 500 000 euro.
  • M.ERA-NET 2024 – Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 otworzyło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Budżet NCN dla polskich zespołów to 1,5 mln euro, wnioski wstępne można składać do 14 maja 2024 r.
28 marca 2024