Przejdź do treści

Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe

Od 22 lutego 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast – Building Transformation Capacities through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call).

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie.

Szczegółową zapowiedź konkursu mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

27 stycznia 2023