Przejdź do treści

Zapowiedź konkursu sieci JPI HDHL

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki od 21 lutego 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPI HDHL. Tematyka nowego konkursu to New food resources and technologies to improve public health and food security (FOODRETEC).

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną. Konkurs skoncentruje się na nowych składnikach żywności, nowej żywności lub technologiach oraz ich wpływie na zdrową dietę.

Wnioski projektowe składane w konkursie powinny uwzględniać co najmniej jedno z poniższych podejść:

  • Exploratory research where consumer insight is included (social labs, living labs, etc.);
  • Systemic reviews to map and organize current research on the area;
  • Building more research and knowledge on the food science aspects.

Do konkursu będą mogły przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

31 stycznia 2023