Przejdź do treści

Zapowiedź konkursu Biodiversa+

Narodowe Centrum Nauki informuje, że na przełomie wiosny i lata 2023 r. partnerstwo Biodiversa+ planuje organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions).

Jak precyzuje NCN:

Rozwiązania oparte na przyrodzie są rozumiane jako działania mające na celu ochronę, zachowanie, przywrócenie, zrównoważone wykorzystanie i zarządzanie naturalnymi lub zmodyfikowanymi ekosystemami lądowymi, słodkowodnymi, przybrzeżnymi i morskimi, które skutecznie i adaptacyjnie odpowiadają na wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zapewniając jednocześnie dobrobyt człowieka, usługi ekosystemowe i odporność oraz korzyści dla różnorodności biologicznej.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

24 stycznia 2023