Przejdź do treści

NCN: Opus 27, Preludium 23 – nabór wniosków

Do 17 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 27 oraz Preludium 23, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 maja 2024 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Klikając w nazwę konkursu, przejdą Państwo do pełnej treści jego ogłoszenia.

  • OPUS 27 – to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału. Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.
  • PRELUDIUM 23 – jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
15 marca 2024