Październikowe konkursy

Photo by John Schnobrich on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Czasopisma naukowe UKSW ze środkami z Rozwoju Czasopism Naukowych

Osiem czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów programu Rozwój Czasopism Naukowych, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swoje projekty Redakcje czasopism pozyskały łącznie 545 552 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopsim obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czytaj dalej

Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki - nowe granty w UKSW

Photo by David Travis on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja pięciu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 195 756,10 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konferencji naukowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW.

Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków do programu Start 2023

Do 31 października 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2022 r. Czytaj dalej

NCN: Opus 24, Sonata 18, Preludium Bis 4 i Polonez Bis 3 - nabór wniosków

Do 15 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 24, Sonata 18, Preludium Bis 4 i Polonez Bis 4, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

Zmiana zasad rezerwacji noclegów

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni oraz z wyczerpaniem kwoty umowy DZP.372.45.2021 w zakresie usług hotelowych, Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że od dnia 13 września 2022 r. wszelkie rezerwacje noclegów krajowych i zagranicznych należy dokonywać we własnym zakresie (z zachowaniem obowiązujących procedur - obowiązkowe złożenie stosownego wniosku do Działu Zamówień Publicznych - wniosek i instrukcja dostępne na stronie internetowej DZP). 

Czytaj dalej

BiodivERsA+ konkurs 2022

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA+ otworzyło nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach pt. “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”. Nabór wniosków trwa do 9 listopada 2022 r. Konkurs obejmuje następujące tematy:    Czytaj dalej

Granty Interwencyjne - druga tura naboru 2022

NAWA - granty interwencyjnePrzypominamy, że od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach drugiej tury programu Granty Interwencyjne NAWA - edycja 2022. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilności międzynarodowej naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. 

Czytaj dalej

NPRH - ruszył nabór wniosków w 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" i naborze wniosków od dnia 1 września 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 31 października 2022 r. do godz. 16.00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki -  moduły Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 17 października 2022 r.

Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Photo by John Schnobrich on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

CHIST-ERA - konkurs o otwartych danych badawczych

Do 14 grudnia 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. Nabór prowadzony jest w ramach CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.  Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2022 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Dom Fou on UnsplashRusza XVIII edycja konkursu Popularyzator Nauki, w którym nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które wyjaśniają zagadnienia nauki i pomagają lepiej rozumieć świat. Nabór trwa tylko do 18 września. Zwycięzców poznamy w grudniu. Celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i pasją naukową.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Iñaki del Olmo on UnsplashDo 5 grudnia 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Photo by Marten Bjork on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Konkurs stypendialny dla naukowców i studentów z Ukrainy

W terminie do 26 sierpnia 2022 r. Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia naukowego doktora. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Czytaj dalej

Doktor Magdalena Bober-Jankowska z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr Magdalena Bober-Jankowska (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) znalazła się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Edycja krytyczna pism zebranych błogosławionej Bolesławy Lament Pani Doktor pozyskała 493 833zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Czytaj dalej

NPRH: Grant dla prof. Przemysława Urbańczyka

Informujemy, że projekt badawczy prof. dra hab. Przemysława Urbańczyka (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) znalazł się wśród laureatów 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Dziedzictwo Narodowe. Na realizację projektu pt. "Archeologiczno-historyczne udokumentowanie dziejów mazowieckiego zamku w Liwie przez skatalogowanie, opracowanie i udostępnienie unikatowego zasobu źródeł do poznania historii Polski w XV-XVIII w" Pan Profesor pozyskał 891 525 zł.

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by Jess Bailey on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Grant dla dr Zeman-Wiśniewskiej

Photo by Secret Travel Guide on UnsplashDr Katarzyna Zeman-Wiśniewska (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze" Pani Doktor pozyskała 30 800 zł. 

Przypominamy, że nabór wniosków w konkursie Miniatura prowadzony jest do dnia 31 lipca 2022 r.  Szczegóły naboru znajdą Państwo w tym wpisie - kliknij!.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach