Przejdź do treści

Wrześniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu 2023 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.

Od 15 czerwca 2023 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 15, Sonata Bis 13 i Preludium Bis 5. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2023 r. do godz. 16:00.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 15 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 13 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • PRELUDIUM BIS 5 – celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. 

FORESTVALUE 2 – Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue 2. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 1 września 2023 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 8 września 2023 r. (wnioski krajowe).

MIĘDZYNARODOWE KONKURSY – Narodowe Centrum Nauki zaprasza polskich naukowców do wzięcia udziału w trzech międzynarodowych programach badawczych:

MONOGRAFIE – Do 4 września 2023 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKIOd 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. godz. 16:00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduły Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.

PERŁY NAUKI IIOd 1 września 2023 r. do 13 października 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu Perły Nauki II, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Logo Akademii Kopernikańskiej

GRANTY MIKOŁAJA KOPERNIKAOd 21 lipca 2023 r. do 24 lipca 2024 r. prowadzony jest nabór w ramach konkursów o finansowanie grantów Mikołaja Kopernika, których organizatorem jest Akademia Kopernikańska.

31 sierpnia 2023