Przejdź do treści

Styczniowe konkursy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2023 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru.

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 7 i Sheng 3. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2023 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursów wynosi 35 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2023 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • SONATINA 7 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora;
  • SHENG 3 – konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które składają wnioski wspólnie z zespołami chińskimi.

JPND – Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases. Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2023 r.

JPI AMR – Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 7 marca 2023 r. . Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 1 000 000 euro.

QUANTERA II – Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do 11 maja 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu QuantERA Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

MONOGRAFIE – Do 13 marca 2023 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. 

12 stycznia 2023