Społeczna odpowiedzialność nauki - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na realizację projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r.

Zgodnie z informacjami MNiSW program Społeczna odpowiedzialność nauki składa się z modułów:

 1. Popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;
 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych  – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. Popularyzacja nauki i promocja sportu – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł,
 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł

– przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków mogą Państwo znaleźć w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach