NAWA: Program im. Stanisława Ulama (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 1 czerwca 2021 r.


Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (naukowcy z polskim obywatelstwem mogą stanowić maksymalnie nie więcej niż 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

W poprzedniej edycji programu im. Ulama środki na przyjazd do UKSW zdobył Profesor Peter Karl Jonason z West Sydney University w Australi.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach