Program im. prof. Walczaka - trzeci nabór wniosków

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiły nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny NAWA, w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Nowością w tegorocznej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka jest otwarcie na naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne. Szczególnie w obecnej sytuacji wywołanej pandemią, szersze spektrum współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauk medycznych z Polski i USA  może przynieść wymierne korzyści w zakresie zwalczania jej skutków.
 
Do grupy uprawnionych wnioskodawców należą:
  • naukowcy z tytułem co najmniej doktora
  • doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich
  • osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego  i nauki  z otwartym przewodem doktorskim.

Trzecia edycja programu różni się również wysokością miesięcznego stypendium, które zostało zwiększone z 12 000 zł do 15 000 zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NAWA

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach