NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2022)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 10 maja 2022 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 maja 2022 r.

Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r. Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

  1. od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca (patrz pkt II Regulaminu Programów NAWA dla os. fizycznych);
  2. od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.
W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:
  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  2. pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;
  3. odbyciu stażu podoktorskiego;
  4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. NAWA organizuje webinarium dla osób zainteresowanych programem im. Bekkera - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach