NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 25 maja 2021 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2021 r.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

W ramach programu uprawnione są trwające od 3 do 24 miesięcy wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

AKTUALIZACJA 12.04.2021 r. NAWA otworzyła możliwość rejestracji na bezpłatne webinarium dla osób zainteresowanych udziałem w Programie im. Bekkera - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach