NAWA: Program Profesura NAWA 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu pn. Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego. Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Nabór wniosków trwa do 23 maja 2022 r.

 
Alokacja środków w naborze wynosi 20 000 000 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 3 103 600 zł. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 20%.
 
W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy - grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.