Przejdź do treści

Ponad 1,5 mln zł na badania dla UKSW

Dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła i dr inż. Karol Golasiński znaleźli się wśród laureatów 7. edycji konkursu Sonatina, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację dwóch projektów badawczych naukowcy związani z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozyskali ponad 1,5 mln zł.

Poniżej szczegóły pozyskanych projektów:

  • O wpływie obróbki laserowej na wysokotemperaturowe utlenianie stopów tytanu z wykorzystaniem działania azotu w strefie przypowierzchniowe – dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, nauki fizyczne, 778 736 zł, streszczenie projektu;
  • Zbadanie wpływu dodatku azotu na przemianę martenzytyczną i supersprężystość biomedycznych stopów z pamięcią kształtu na bazie Ti-Nb i Ti-Zr – dr inż. Karol Golasiński, Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, nauki fizyczne, 809 051 zł, streszczenie projektu.
02 sierpnia 2023