Przejdź do treści

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases. Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2023 r.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Jak informuje NCN wnioski składane w JPND Call 2023 powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

  • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
  • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • choroba Huntingtona,
  • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

12 stycznia 2023