FNP zapowiada nowy konkurs

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czytaj dalej

Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 6. edycję konkursu Etiuda. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały dwa granty o łącznej wysokości 174 647 zł

Czytaj dalej

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - relacja

W dniach od 9 lipca do 13 lipca 2018 r. Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN). Celem LSMN było przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. W LSMN wzięli udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych z całej Polski.

Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Głusiuk

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2019 r. znalazła się dr Anna Głusiuk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. W ramach realizacji projektu pt. Dziecko, matka, położna, lekarz w traktacie ginekologicznym "De regimine pregnantianum" Michele Savonaroli, dr Głusiuk wyjedzie do Rzymu.

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz SHENG 1. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2018 r.  Czytaj dalej

DUN - nabór wniosków od 15 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że od 15 czerwca 2018 r. można składać przez system OSF wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019. Nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2018 r. (w przypadku wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Termin wewnętrzny składania wniosków dla pracowników i doktorantów UKSW upływa 28 sierpnia 2018 r. 

Czytaj dalej

Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 2018

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego po raz kolejny ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC pod koniec października 2018 r. W tym roku Fundacja przyzna 2 stypendia. Czytaj dalej

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - ruszyła rejestracja

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN), która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW przy ul. Dewajtis 5. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 10 września 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Tango 3 - nabór wniosków

Od 14 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r. oraz od 21 września do 20 grudnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Tango 3. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników badań podstawowych. Czytaj dalej

Granty z NCN znów dla UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Preludium 14 i Opus 14, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały trzy granty o łącznej wysokości 615 492 zł. Czytaj dalej

NPRH: Finansowanie projektu dla prof. Koehlera

Informujemy, że projekt pt. Przekład z języka angielskiego i wydanie w języku polskim II i III tomu pracy Q. Skinnera, "Visions of Politics" Cambridge UP 2002, którego autorem jest dr hab. Krzysztof Koehler, prof UKSW z Wydziału Nauk Humanistycznych, uzyskał finansowanie w wysokości 121 843 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Czytaj dalej

NAWA – nabór na wymianę polsko-słowacką

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Słowacją.

NAWA – nabór wniosków na wymianę polsko-czeską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Czechami.

Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Wspieramy rozwój - pozyskane środki na Letnią Szkołę Młodych Naukowców

Informujemy, że wśród zwycięskich projektów w ramach konkursu grantowego Wspieramy rozwój, którego organizatorem jest firma Cedrob S.A., znalazł się wniosek pt. Letnia Szkoła Młodych Naukowców, przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych. Na realizację projektu w ramach kategorii Nauka i rozwój kierownik BBN dr Tomasz Janus pozyskał 10 000 zł. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze wiosennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 15 i OPUS 15. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 czerwca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2018 r.  Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej do dnia 2 lipca 2018 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Stary Budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 98, 99 i 101 w godzinach pracy biura.

Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach