NCN zapowiada konkursy na projekty z Chinami i Austrią

Narodowe Centrum Nauki zapowiada, że w bieżącym roku otwarte zostaną dwa nowe konkursy na realizację bilateralnych projektów badawczych, w które zaangażowane będą zespoły z Polski oraz z Chin i Austrii. W ramach obu zapowiadanych konkursów możliwe będzie uzyskanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 maja 2018 r. Czytaj dalej

NATO Science for Peace and Security

Celem programu jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa i stabilności między zaangażowanymi państwami przez współpracę w obszarze nauki i techniki. SPS finansuje warsztaty, szkolenia i projekty badawcze realizowane przez  uczonych z państw członkowskich i z państw partnerskich.

Czytaj dalej

Granty Wyszehradzkie

Do 1 czerwca 2018 r. można składać wnioski na Granty Wyszehradzkie w programie wspierającym współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Wymagany jest udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Czytaj dalej

HORYZONT 2020

Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy na międzynarodowe projekty realizowane przez konsorcja badawcze. Konkursy dotyczą 6 obszarów w priorytecie Wyzwanie Społeczne: Zdrowie, Bezpieczeństwo żywnościowe,  Transport, Klimat i środowisko, Europa w zmieniającym się świecie, Bezpieczne społeczeństwa. Szczegółowe omówienie obszarów badawczych znajduje się w Programach Pracy.

Czytaj dalej

Fundacja Nutricia - konkursy grantowe 2018

Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów grantowych na 2018 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosku do 15 czerwca 2018 r. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Czytaj dalej

DUN: Ponad 1,5 mln zł na działania dla podmiotów związanych z UKSW

Aż 20 działań realizowanych przez podmioty związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskało finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi ponad 1,5 mln zł. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w module Fundamenty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 kwietnia 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 kwietnia 2018 r. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 28 maja 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

X edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach X edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs adresowany jest m.in. do młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznym. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 27 kwietnia 2018 r. Czytaj dalej

NCN: Zmiana terminu konkursu Sonata

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że zmianie uległ termin naboru wniosków w ramach konkursu Sonata 14. Nabór wniosków we wspomnianym konkursie prowadzony będzie od 14 września 2018 r. do 17 grudnia 2018 r., a nie jak planowano wcześniej od 15 czerwca 2018 r. do 17 września 2018 r. Czytaj dalej

Dyplomy dla Warszawy

Do 30 marca 2018 r. trwa nabór prac w ramach trzeciej edycji konkursu Dyplomy dla Warszawy. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 15 marca 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2018r.  Czytaj dalej

Wpieramy rozwój - konkurs grantowy

Firma Cedrob S.A. uruchomiła nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na granty Wspieramy rozwój. Konkurs adresowany jest m.in. do uczelni i studenckich kół naukowych. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 30 000 zł na realizację projektu w ramach jednej z pięciu kategorii. Termin składania wniosków upływa 26 marca 2018 r. Pracowników, doktorantów i studentów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 19 marca 2018 r. Czytaj dalej

NPRH: Cztery projekty dla pracowników UKSW

Czterech pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie znalazło się wśród laureatów kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację swoich projektów badawczo-naukowych pozyskali 2 446 819,00 zł. Czytaj dalej

Miniatura 2 - przygotowania warto zacząć już dziś

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2 na kwiecień 2018 r. Ponieważ konkurs ten jest dobrą okazją do zdobycia środków na pierwsze kroki badawcze, warto zainteresować się nim jeszcze przed startem naboru. Wszystko dlatego, że pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużą popularnością, a niezbędna dokumentacja jest dostępna już dziś. Czytaj dalej

Naucz się zdobywać granty - edycja wiosna 2018

Na UKSW rusza kolejny cykl zajęć, dzięki którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się poprawnie i skutecznie pisać wnioski o granty badawcze. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 czerwca 2018 r. oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 16 kwietnia 2018 r.), W obu przypadkach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach