NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 16, OPUS 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3, BEETHOVEN LIFE 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 17 grudnia 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2018 r.  Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

Spotkanie dla nowych pracowników i doktorantów UKSW

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego informujemy, że w dniu 4 października 2018 r. w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie z osobami, które w roku akademickim 2018/2019 zostały pracownikami lub doktorantami naszej Uczelni. Czytaj dalej

Naucz się zdobywać granty - edycja jesień 2018

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rusza kolejny cykl zajęć, dzięki którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się poprawnie i skutecznie pisać wnioski o granty badawcze. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, zajęcia będą prowadzone na obydwu uczelnianych kampusach. Czytaj dalej

Badania statutowe 2019 - nabór dla nowych pracowników i doktorantów

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2017 Rektora UKSW, od 1 października 2018 r. do 22 października 2018 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2018 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2019 r.). Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 14 września 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE. Nabór wniosków będzie trwał do 17 grudnia 2018r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2018 r.  Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NPRH: Zapowiedź jesiennego naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w drugiej połowie września 2018 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jak informuje MNiSW, wnioski będzie można składać do 31 października 2018 r. Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 3 grudnia 2018 r., konkursu głównego (nabór wniosków do 31 października 2018 r.) oraz konkursu specjalnego (nabór wniosków do 15 listopada  2018 r.). We wszystkich konkursach Pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków na miesiąc przed terminem PNFN. Czytaj dalej

Skomplikowe i Proste - konkurs dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu na artykuł popularno-naukowy pn. Skomplikowane i Proste". Nabór zgłoszeń w konkursie trwa do dnia 11 września 2018 r. Czytaj dalej

Popularyzator nauki - 14. edycja

Serwis Nauka w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach 14. edycji konkursu Popularyzator nauki. W konkursie nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Nabór zgłoszeń trwa do 15 października 2018 r. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP zapowiada nowy konkurs

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czytaj dalej

Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 6. edycję konkursu Etiuda. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały dwa granty o łącznej wysokości 174 647 zł

Czytaj dalej

Letnia Szkoła Młodych Naukowców - relacja

W dniach od 9 lipca do 13 lipca 2018 r. Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN). Celem LSMN było przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. W LSMN wzięli udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych z całej Polski.

Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Głusiuk

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2019 r. znalazła się dr Anna Głusiuk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. W ramach realizacji projektu pt. Dziecko, matka, położna, lekarz w traktacie ginekologicznym "De regimine pregnantianum" Michele Savonaroli, dr Głusiuk wyjedzie do Rzymu.

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz SHENG 1. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2018 r.  Czytaj dalej

DUN - nabór wniosków od 15 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że od 15 czerwca 2018 r. można składać przez system OSF wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019. Nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2018 r. (w przypadku wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Termin wewnętrzny składania wniosków dla pracowników i doktorantów UKSW upływa 28 sierpnia 2018 r. 

Czytaj dalej

Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 2018

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego po raz kolejny ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC pod koniec października 2018 r. W tym roku Fundacja przyzna 2 stypendia. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach