Projekt naukowiec - program dla młodych naukowców

Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty? Jak współpracować z sektorem nieakademickim? Jeśli jesteś doktorantem albo zamierzasz nim zostać to „Projekt NAUKOWIEC” pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Czytaj dalej

Spotkanie dla nowych pracowników i doktorantów UKSW

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego informujemy, że w dniu 17 października 2017 r. w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z osobami, które w roku akademickim 2017/2018 zostały pracownikami lub doktorantami naszej Uczelni. Czytaj dalej

Naucz się zdobywać granty

Na UKSW rusza kolejny cykl zajęć, dzięki którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się pisać poprawnie i skutecznie wnioski o granty badawcze. Czytaj dalej

NCN: Warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki organizuje warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Szkolenia odbęd się w Krakowie w  dwóch terminach: 14 listopada 2017 r. oraz 12 grudnia 2017 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży. Czytaj dalej

BiodivERsA: Konkurs z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum otworzyło nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia 2017 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 8 stycznia 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

Badania statutowe 2018 - nabór dla nowych pracowników i doktorantów

Informujemy, że w dniu 25 września 2017 r. w życie weszło Zarządzenie nr 60/2017 Rektora UKSW. Zgodnie z jego zapisami do dnia 20 października 2017 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2017 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2018 r.). Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2017 r. Czytaj dalej

Jesienne konkursy NCN

Od 15 września 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2017 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2017 r.  Czytaj dalej

NCN - konkurs we współpracy z Indiami

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór w ramach międzynarodowego konkursu na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami pt. "Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections". Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2017 r. Czytaj dalej

Miniatura 1 - Granty dla UKSW

Już sześciu pracowników UKSW znalazło się wśród laureatów konkursu Miniatura 1, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. W pierwszych dniach września do grona osób, które będą prowadziły badania w ramach grantów NCN dołączyli ks. dr Mirosław Mejzner z Wydziału Teologicznego i dr Magdalena Bober-Jankowska z Wydziału Nauk Humanistycznych. Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje oraz ze względu na rodzaj konkursu - krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej

Granty z NCN znów dla pracowników UKSW

Grono pracowników UKSW, którzy realizują projekty naukowe ze środków Narodowego Centrum Nauki, powiększyło się o dwie osoby. Kolejne granty w ramach konkursu Miniatura 1 otrzymało dwoje naukowców z Wydziału Prawa i Administracji. Na realizację swoich projektów badawczych otrzymali oni łącznie 45 949 zł. Czytaj dalej

HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Narodowe Centrum Nauki informuje, że uruchomiony został nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu sieci HERA pt. "Public spaces: Culture and Integration in Europe". Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Termin naboru wniosków wstępnych upływa 24 października 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 października 2017 r. Czytaj dalej

Sonata 13, Sonata Bis 9, Harmonia 9, Maestro 9 - przedłużenie terminu naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki przedłużyło termin naboru wniosków w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 9, Harmonia 9, Maestro 9. Złożenie wniosków w wymienionych  konkursach będzie możliwe do dnia 22 września 2017 r. Jak informuje NCN elektroniczne wersje formularzy do wymienionych powyżej konkursów, będą dostępne w systemie www.osf.opi.org.pl od dnia 29 sierpnia 2017 r. Czytaj dalej

Popularyzator nauki - 13. edycja

Serwis Nauka w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomił nabór wniosków w ramach 13. edycji konkursu Popularyzator nauki. W konkursie nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Nabór zgłoszeń trwa do 15 października 2017 r. Czytaj dalej

Kolejny grant Miniatura dla pracownika UKSW

Dr inż. Krzysztof Nawara z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 1, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Pracownik naszej uczelni na realizację badań wstępnych w ramach projektu pt. "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" otrzymał 23 100 zł. Czytaj dalej

Szlakami Polski Niepodległej - nabór wniosków

Miniserstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu Szlakami Polski Niepodległej. Nabór wniosków trwa do 10 października 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 25 września 2017 r. Czytaj dalej

Grant Miniatura dla pracownika UKSW

Dr Michał Piekarski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 1. Dr Piekarski na zrealizowanie badań wstępnych w ramach projektu pt. "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" otrzymał 5445 zł. Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach