NCBiR: Ścieżka dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Ścieżka dla Mazowsza, który skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 23 września 2019 roku (do godziny 16:00). Czytaj dalej

XI edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Innowator Mazowsza. Konkurs  ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nabór zgłoszeń w ramach konkursu będzie trwał do 19 sierpnia 2019 r. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 17 września 2019 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

NPRH 2019 - szczegóły naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2019 r.  planowane jest na wrzesień. Nabory wniosków będą prowadzone w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe oraz Fundamenty. Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Grieg - termin udostępnienia wniosku

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że elektroniczna wersja formularza wniosku do konkursu Grieg udostępniona zostanie w drugiej połowie sierpnia. Jednocześnie NCN informuje, że w związku z późniejszym niż planowano terminem udostępnienia formularza, termin składania wniosków w konkursie Grieg zostanie przesunięty. Informacja o nowym terminie zostanie wskazana w komunikacie o udostępnieniu formularza wniosku Grieg. Czytaj dalej

ERC Starting Grant 2020

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant 2020. Konkurs adresowany jest do osób, które są od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora i mają pomysł na przełomowe i pionierskie badania, które będą poszerzać granice dotychczasowej wiedzy. Termin składania wniosków upływa 16 października 2019 r. Budżet konkursu wynosi 677 mln euro. Czytaj dalej

Maestro 11, Uwertura 4, Sonata Bis 9 - termin udostępnienia wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że formularze do konkursów Maestro 11, Uwertura 4 oraz Sonata Bis 9 zostaną udostępnione w systemie ZSUN OSF w dniu 12 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 17 września 2019 r. Cały czas nie jest znany termin udostępnienia wniosku do konkursu Grieg.

Czytaj dalej

ERC Synergy Grant 2020

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Synergy Grant 2020. Z wnioskami do konkursu może zgłaszać się od 2 do 4 głównych badaczy, którzy planują zrealizować przełomowy projekt badawczy, który przyczyni się do rozwoju nauki. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2019 r. Budżet konkursu wynosi 350 mln euro. Czytaj dalej

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, mają przyjemność ogłosić konkurs o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 2019. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2019 r.

Czytaj dalej

NAWA: Wymiana bilateralna z Ukrainą

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Ukrainą. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r. Czytaj dalej

Tango 4 - zapowiedź naboru

W III kwartale 2019 roku w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie ogłoszony konkurs Tango 4. Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:

Czytaj dalej

Akademia Ziem Zachodnich i Północnych

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych zaprasza do składania wniosków w ramach I edycji projektu o nazwie Akademia Ziem Zachodnich i Północnych, która realizowana będzie pod hasłem: Ziemie Zachodnie i Północne – region czy regiony? Do udziału w Akademii zaproszeni są badacze z Polski, którzy nie ukończyli 35. roku życia i aktualnie prowadzą badania naukowe w obszarze humanistyki na temat przeszłości i współczesności terenów, które zostały włączone do państwa polskiego w wyniku II wojny światowej. Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla Pani Glicy

Informujemy, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach VIII edycji Diamentowego Grantu znalazł się projekt badawczy, którego kierownikiem jest Pani Agnieszka Maria Glica. Projekt pt. 'Rozpowszechnienie, uwarunkowania i międzykulturowe zróżnicowanie kompulsywnych zachowań seksualnych" uzyskał 180 000 zł finansowania i będzie realizowany na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla mgr Hoffmann

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2020 r. znalazła się mgr Aneta Hoffmann z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. W ramach realizacji projektu pt. Kwerenda archiwalna w polskich i włoskich archiwach w Rzymie do przygotowywanej rozprawy doktorskiej „Szkolnictwo cywilne i wojskowe w 2 Korpusie Polskim (1943-1947)”,  mgr Hoffmann wyjedzie do Rzymu.

Czytaj dalej

NCN: Konkurs Alphorn

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-szwajcarskiej projekty badawcze np. Alphorn. Nabór wniosków trwa do 1 października 2019 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 września 2019 r.  Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 17 czerwca 2019 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4, GRIEG oraz IDEALAB. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września 2019 r. (IDEALAB do 19 sierpnia 2019 r.) Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2019 r.  Czytaj dalej

NCN: Ruszył nabór do konkursu Miniatura 3

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Miniatura 3. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Zgłaszane działanie naukowe może trwać do 12 miesięcy, a jego budżet musi wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach