FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Do 9 marca 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP. Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - III edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach III edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2020 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2020 r. Czytaj dalej

Społeczna odpowiedzialność nauki - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na realizację projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Doskonała nauka - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Doskonała nauka. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 16 grudnia 2019 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2020 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

Miniatura 3: Dr Kobyakov z grantem

Informujemy, że dr Serhiy Kobyakov z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 3, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europem"  dr Kobyakov otrzymał 36 575 zł.

Czytaj dalej

NPRH 2019: Przedłużenie terminu naboru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że przedłużony został termin naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nowy termin składania wniosków to 30 listopada 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

NAWA: Wymiana bilateralna Chiny oraz Belgia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór w ramach bilateralnej wymiany naukowców z Chińską Republiką Ludową oraz Walonią-Brukselą (Belgia). Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski oraz Chin lub Belgii. Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r. (Chiny) oraz 17 grudnia 2019 r. (Belgia)

Czytaj dalej

NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 3 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 000 zł. Wyjazdy, finansowane w ramach konkursu, będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Profesor Jonason wśród laureatów Programu im. Ulama

Profesor Peter Karl Jonason z West Sydney University w Australii znalazł się wśród laureatów Programu im. Ulama, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Profesor Jonason w celu realizacji projektu pt. "Evolutionary Cross-cultural Research on Personality, Relationships, and Evolutionary Psychology" przyjedzie na 12 miesięcy do Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie START

Do 31 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 22 października 2019 r. Czytaj dalej

Opus 18, Preludium 18, Sonata 15, Preludium Bis 1 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 18, Preludium 18, Sonata 15 i Preludium Bis 1. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 690 mln zł. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r. Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Preludium Bis - nowy konkurs dla doktorantów

Narodowe Centrum Nauki razem z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej zapowiedziało otworzenie nowego konkursu dla doktorantów w szkołach doktorskich. Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Preludium Bis będzie trwał od 16 września 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W ramach pierwszego naboru planowane jest przyznanie wsparcia dla 300 uczestników szkół doktorskich. Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniu 10 września 2019 r. ze względu na dzień pracy wewnętrznej Biuro ds. Badań Naukowych jest zamknięte. Kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z Pracownikami BBN będzie niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu od 11 września 2019 r. Czytaj dalej

NPRH 2019 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 4 września 2019 r. do 31 października 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu BiodivClim

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Nabór wniosków trwa do 5 listopada 2019 r. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czytaj dalej

Wrześniowe konursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artukułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach