NCN: Dwa granty dla pracowników UKSW

Dr Bartłomiej Dźwigała z Instytutu Historii oraz dr Justyna Marchewka-Długońska z Instytutu Nauk Biologicznych znaleźli się wśród laureatów konkursu Miniatura 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację swoich badań naukowych pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozyskali 61 753 zł.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by JESHOOTS.COM on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie Start

Do 2 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 26 października 2020 r. Czytaj dalej

NPRH 2020 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 21 września 2020 r. do 23 października 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 15 października 2020 r. Czytaj dalej

Projekt dr Komar opisany przez Nauka w Polsce

Photo by Anna Church on UnsplashCzy da się badać gospodarkę, nie znając cen, płac i PKB? W dodatku gospodarkę, która nie istnieje od ponad 1500 lat? - bo mowa o starożytnym Rzymie. Da się, a to dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod, w tym komputerowych symulacji - czytamy w serwisie naukawpolsce.pap.pl, który opisuje projekt dr Pauliny Komar z Wydziału Nauk Historycznych - Instytut Archeologii UKSW. Realizacja projektu, który finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki, rozpoczęła się na naszej uczelni w lipcu 2020 r. 

Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniu 22 września 2020 r., ze względu na dzień pracy wewnętrznej, Biuro ds. Badań Naukowych jest zamknięte. Kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z Pracownikami BBN będzie niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu od 23 września 2020 r. Jednocześnie zachęcamy do bieżącego kontaktowania się z Pracownikami BBN w formie mailowej i telefonicznej. Czytaj dalej

Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 660 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2020 r. godz. 16:00 Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2020 r. Czytaj dalej

NAWA: Granty interwencyjne

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r. Czytaj dalej

Badania naukowe 2020 - rozliczenie

Photo by Glenn Carstens-Peters on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 24.1. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Kierownik działania/projektu składa rozliczenie merytoryczne dyrektorowi instytutu zgodnie z wewnętrznymi zasadami instytutu. Od 2020 r. zniesiony został obowiązek składania rozliczenia merytorycznego ze zrealizowanych badań do Biura ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Zapowiedź konkursu CHIST-ERA

Photo by John Schnobrich on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Planowany termin naboru wniosków będzie trwał do dnia 15 lutego 2021 r. Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2020 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Miguel Henriques on UnsplashRusza kolejna, 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r. Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs BiodivRestore

Photo by Rodion Kutsaev on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w październiku 2020 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie, zostaną przedstawione w ogłoszeniu konkursowym. Czytaj dalej

NCN: Nowe zasady konkursu Opus

Photo by Kyle Glenn on UnsplashOd konkursu Opus 20, którego nabór Narodowe Centrum Nauki zaplanowało na dni od 15 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., wprowadzone zostaną nowe warunki wspomnianego konkursu. Jego zasady zostaną m.in. poszerzone o możliwość składania wniosków w ramach międzynarodowej współpracy badawczej. Cały czas pozostanie także możliwość realizacji projektów badawczych w ramach polskich zespołów badawczych oraz badań prowadzonych indywidualnie. Poniżej przedstawiamy szczegóły konkursu Opus 20. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Daniel McCullough on UnsplashDo 7 grudnia 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Czytaj dalej

Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 września 2020 r. do godz. 16:00 Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

NCN: Grant dla dra Lewczuka

Informujemy, że Pan Doktor Karol Lewczuk znalazł się wśród laureatów konkursu Sonatina 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Kompulsywne zaburzenie seksualne: charakterystyka oraz weryfikacja modeli teoretycznych" dr Lewczuk pozyskał 817 152 zł. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by STIL on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Stypendium im. A. von Humboldta

Photo by Christian Wiediger on UnsplashFundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty trzeci konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2020 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Czytaj dalej

NCN: Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2

Od 15 czerwca 2020 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2020 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 sierpnia 2020 r. 
Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach