Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe

Photo by Henning Witzel on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłoszony został konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Termin składania wniosków wspólnych skróconych - 15 kwietnia 2021 r. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Czytaj dalej

Sonatina 5, Sheng 2 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Sonatina 5 i Sheng 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 marca 2021 r. godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r. Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-włoską

Photo by Braden Collum on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Włoską pn.  Canaletto. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-włoski. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 19 marca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2021 r.

Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Photo by Yassine Khalfalli on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Konkurs ForestValue - nabór wniosków

Photo by kazuend on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe). Czytaj dalej

Konkurs sieci JPI AMR

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 16 marca 2021 r. do godz. 12:00. Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków

Zgodnie z zapowiedziami z 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 marca 2021 r. (wnioski wspólne) oraz do 7 marca 2021 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków do konkursu Weave-UNISONO

Jak informuje Narodowe Centrun Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, zgodnie z wymogami agencji wiodącej. Czytaj dalej

NCBiR: Gospostrateg V

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 5 lutego 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. (godz. 16:00) będzie prowadziło nabór wniosków w piątej edycji konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków: - GOSPOSTRATEG. Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Photo by Debby Hudson on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Nabór wniosków w konkursie Tango 5

Od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (godz. 16:00) prowadzony będzie nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu Tango, którego organizatorem są Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Dziękujemy za współpracę w 2020 r. i liczymy na owocną współpracę w 2021 r. Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-27 grudnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2019 Rektora UKSW, Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. W dniach 28-31 grudnia 2020 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje w zwykłych godzinach.

Czytaj dalej

NPRH 2020 - drugi nabór wniosków

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. prowadzony jest drugi w 2020 r. nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 20 stycznia 2021 r. Czytaj dalej

Sonatina 5, Sheng 2 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r. Czytaj dalej

LIDER XII: Nabór wniosków

Od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach dwunastej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2021 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. będzie prowadziło nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego INFOSTRATEG. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 lutego 2021 r.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Art Lasovsky on UnsplashDo 8 marca 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2020 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Photo by Stanley Dai on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach