Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Dziękujemy za współpracę w 2020 r. i liczymy na owocną współpracę w 2021 r. Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-27 grudnia 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2019 Rektora UKSW, Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. W dniach 28-31 grudnia 2020 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje w zwykłych godzinach.

Czytaj dalej

NPRH 2020 - drugi nabór wniosków

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. prowadzony jest drugi w 2020 r. nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 20 stycznia 2021 r. Czytaj dalej

Sonatina 5, Sheng 2 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r. Czytaj dalej

LIDER XII: Nabór wniosków

Od 18 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach dwunastej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2021 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością są międzynarodowe konkursy. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. będzie prowadziło nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego INFOSTRATEG. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 lutego 2021 r.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Art Lasovsky on UnsplashDo 8 marca 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2020 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Photo by Stanley Dai on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z UKSW

fot. Biuro ds. Badań Naukowych

Informujemy, że kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursu Opus 19 troje naukowców pozyskało łącznie 1 313 999 zł. Jednocześnie przypominamy, że do 15 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16 i Preludium Bis 2.

Czytaj dalej

Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 grudnia 2020 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Photo by XPS on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 11 grudnia 2020 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 30 października 2020 r.) Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2021 r. Czytaj dalej

Nagroda Martina Schoellera dla studentów UKSW

Fundacja Rozwoju UKSW ogłosiła Konkurs o Nagrodę Martina Schoellera na najlepsze prace doktorskie i magisterskie powstałe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Termin składania wniosków za rok 2020 upływa 30 listopada 2020 r. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie lub magisterskie, które powstały na naszej uczelni od 2016 roku. Zgłaszane prace mogą pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz katolickiej nauki społecznej.

Czytaj dalej

NCN: Nabór wniosków do konkursu BiodivRestore

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Czytaj dalej

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 35/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2021 do dnia 2 listopada 2020 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2021 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków prowadzony jest tylko w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. Czytaj dalej

NCN - szkolenie on-line

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie będzie przeprowadzone w dniu 12 października 2020 r. w godz. 10:00-13:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Granty badawcze krok po kroku

Zapraszamy Państwa do skorzystania a kursu audio pn. "Granty badawcze krok po kroku". Przygotowany w Biurze ds. Bada Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kurs to ponad osiem godzin nagrań. W ich trakcie zdobędą Państwo wiedzę, która jest pomocna przy konstruowaniu swoich planów badawczych, pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych, przygotowywaniu wniosków grantowych oraz zarządzaniu realizowanym projektem badawczym. A to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas nagrania.

Czytaj dalej

NCBiR: Small Grant Scheme

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 50 000 euro do 200 000 euro. Nabór wniosków prowadzony jest do 11 grudnia 2020 r. godz. 16:00. Pracowniczki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 grudnia 2020 r.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach