Preludium 20, Opus 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 oraz Preludium 20. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 430 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2021 r. Czytaj dalej

NCN: Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w ramach konkursu QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków skróconych trwa do 13 maja 2021 r. Czytaj dalej

Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka - nabór wniosków

Od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka. W ramach ww. programów możliwe jest uzyskanie finansowania na: wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych (Doskonała Nauka), popularyzacja nauki i promocja sportu, wsparcie dla bibliotek naukowych (Społeczna Odpowiedzialność Nauki). Czytaj dalej

NCN - konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Nabór wniosków wstępnych do konkursu trwa do 7 maja 2021 r. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej czterech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki 31 marca 2021 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Konkurs będzie organizowany przez Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzoną przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Na udział polskich zespołów badawczych NCN zaplanowało 600 000 euro. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2022

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2022 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 21 maja 2021 r.   Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Aaron Burden on UnsplashDo 10 maja 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

NCN: Szczegóły konkursu Polonez Bis

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły programu Polonez Bis. Jak informuje NCN w trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Pierwszy nabór wniosków będzie prowadzony od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Photo by Omar Al-Ghossen on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN - szkolenia on-line

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenia będą przeprowadzone w dniach 22, 23 i 24 w godz. 10:00-13:00 (każdego dnia inny panel dyscyplin). Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe

Photo by Henning Witzel on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłoszony został konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Termin składania wniosków wspólnych skróconych - 15 kwietnia 2021 r. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Czytaj dalej

Sonatina 5, Sheng 2 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Sonatina 5 i Sheng 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 marca 2021 r. godz. 16:00. Łączny budżet otwarych konkurs wynosi 45 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2021 r. Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-włoską

Photo by Braden Collum on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Włoską pn.  Canaletto. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-włoski. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 19 marca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2021 r.

Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Photo by Yassine Khalfalli on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Konkurs ForestValue - nabór wniosków

Photo by kazuend on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe). Czytaj dalej

Konkurs sieci JPI AMR

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 16 marca 2021 r. do godz. 12:00. Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków

Zgodnie z zapowiedziami z 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 1 marca 2021 r. (wnioski wspólne) oraz do 7 marca 2021 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków do konkursu Weave-UNISONO

Jak informuje Narodowe Centrun Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, zgodnie z wymogami agencji wiodącej. Czytaj dalej

NCBiR: Gospostrateg V

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 5 lutego 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. (godz. 16:00) będzie prowadziło nabór wniosków w piątej edycji konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków: - GOSPOSTRATEG. Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość