NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską

Photo by Chris Karidis on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 23 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 13 lipca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Słowacja

Photo by Dušan veverkolog on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Słowacji. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-słowackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 czerwca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Granty Interwencyjne 2021

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch turach: od 13 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Niemcy

Photo by Stefan Widua on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-niemieckich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 21 czerwca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Austria

Photo by Dimitry Anikin on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-austriackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 maja 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 maja 2021 r.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2021 w dniu 2 kwietnia 2021 r. BBN jest nieczynne.

Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Photo by Michael Longmire on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Stanisława Ulama (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 1 czerwca 2021 r. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 25 maja 2021 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2021 r. Czytaj dalej

Preludium 20, Opus 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 oraz Preludium 20. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 430 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2021 r. Czytaj dalej

NCN: Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w ramach konkursu QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków skróconych trwa do 13 maja 2021 r. Czytaj dalej

Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka - nabór wniosków

Od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka. W ramach ww. programów możliwe jest uzyskanie finansowania na: wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych (Doskonała Nauka), popularyzacja nauki i promocja sportu, wsparcie dla bibliotek naukowych (Społeczna Odpowiedzialność Nauki). Czytaj dalej

NCN - konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Nabór wniosków wstępnych do konkursu trwa do 7 maja 2021 r. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej czterech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki 31 marca 2021 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Konkurs będzie organizowany przez Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzoną przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Na udział polskich zespołów badawczych NCN zaplanowało 600 000 euro. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2022

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2022 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 21 maja 2021 r.   Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Aaron Burden on UnsplashDo 10 maja 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

NCN: Szczegóły konkursu Polonez Bis

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły programu Polonez Bis. Jak informuje NCN w trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Pierwszy nabór wniosków będzie prowadzony od 15 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Photo by Omar Al-Ghossen on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN - szkolenia on-line

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenia będą przeprowadzone w dniach 22, 23 i 24 w godz. 10:00-13:00 (każdego dnia inny panel dyscyplin). Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach