ERC Advanced Grant - nabór wniosków

Europejska Rada ds. Nauki (European Research Council) uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grant. Konkurs adresowany jest do aktywnych naukowców, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Nabór wniosków prowadzony jest do 26 sierpnia 2020 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 sierpnia 2020 r. Budżet konkursu wynosi 492 mln euro. Zgodnie z planami organizatorów, kwota ta ma być przeznaczona na sfinansowanie ok. 210 wniosków.

Czytaj dalej

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z UKSW

fot. Biuro ds. Badań Naukowych

Informujemy, że kolejnych pięć osób związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Opus 18 i Sonata 15 pięciu naukowców pozyskało łącznie 2 304 865 zł. Jednocześnie przypominamy, że do 16 czerwca 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 19 i Preludium 19.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Stanislav Kondratiev on UnsplashDo 7 września 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs "Rzeczy są dla ludzi"

Photo by Alexandre Debiève on UnsplashW dniach od 8 czerwca 2020 r. do 25 września 2020 r. godz. 16:00 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie prowadziło nabór wniosków w ramach konkursu pn. Rzeczy są dla ludzi. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. Wnioski do konkursu mogą składać jednostki naukowe działające samodzielnie oraz w ramach konsorcjum z innymi jednostkami naukowymi lub przedsiębiorcami. Czytaj dalej

NCBiR: Szybka ścieżka - Koronawirusy

Photo by Fusion Medical Animation on UnsplashW dniu 6 maja 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy. Nabór wniosków podzielony jest na trzy rundy z końcowym terminem naboru w dniu 31 grudnia 2020 r. W ramach ogłoszonego konkursu jednostki naukowe mogą być partnerami w ramach konsorcjum, którego liderem jest przedsiębiorca. Z łącznego budżetu konkursu w wysokości 200 mln zł alokacja dla podmiotów z województwa mazowieckiego wynosi 75 mln zł.

Czytaj dalej

NCN: ALPHORN–COVID-19

Photo by De an Sun on Unsplash

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Swiss National Science Foundation ogłosiło nabór wniosków w ramach konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19. Nabór wniosków trwa do 26 maja 2020 r. do godz. 16:00. Pracowników Uczelni obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 20 maja 2020 r. Na realizację badań przez polskie zespoły Narodowe Centrum Nauki zaplanowało przeznaczaczyć 4 000 000 zł.

Czytaj dalej

Majowe konkursy

Photo by Eric Rothermel on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską

Photo by Chris Karidis on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 23 lipca 2020 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 13 lipca 2020 r.

Czytaj dalej

Dyplomy dla Warszawy - nowy termin naboru

Do 19 czerwca 2020 r. trwa nowy termin naboru prac w ramach piątej edycji konkursu Dyplomy dla Warszawy. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę naukową polsko-niemiecką

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców we współpracy polsko-niemieckiej. Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2020 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosku do 22 czerwca 2020 r.

Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2020 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 3 czerwca 2020 r. Czytaj dalej

Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki

Do 30 kwietnia 2020 r. kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Nagrodą są roczne stypendia. Jednym z partnerów programu, który w tym roku odbywa się po raz 20., jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój.

Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2021

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2021 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2020 r.   Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Opus 19, Preludium 19, Pols 1 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 19, Preludium 19 i Pols 1. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 16 czerwca 2020 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

NCN: Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach szybkiej ścieżki dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Nabór wniosków trwa do 14 kwietnia 2020 r. Wyniki konkursu będą znane w pierwszej połowie maja 2020 r. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Zmiany sposobów i form wydatkowania środków na badania naukowe

W związku z aktualną sytuacją, za zgodą Władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zmianie ulega forma i sposób rozliczania wydatków ponoszonych na prowadzenie badań naukowych ze środków na 2021 r. Szczegółowe informacje o zakresie wprowadzonych zmian znajdą Państwo poniżej. Wprowadzone zasady obowiązują do odwołania.

Czytaj dalej

Opus 19, Preludium 19, Pols - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 19, Preludium 19 i Pols. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 690 mln zł. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2020 r. godz. 16:00 Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 maja 2020 r. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach