Grant z NCN dla prof. Kurzydłowskiego

Dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Chemicznych) znalazł się wśród laureatów konkursu OPUS LAP. Na realizację projektu pt. "Stabilizacja w wysokich ciśnieniach oraz przejścia fazowe nieuchwytnych fluorków metali przejściowych" prof. Kurzydłowski pozyskał 947 940 zł.

Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Photo by Dan Dimmock on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Maestro 13 i Sonata Bis 11 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 13 i Sonata Bis 11. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 września 2021 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 sierpnia 2021 r.  Czytaj dalej

FNP: Stypendium im. A. von Humboldta - ostatni nabór

Photo by Christian Wiediger on UnsplashFundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2021 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Jak informuje FNP jest to ostatnia edycja tego konkursu.  Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności

Photo by Paul on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki w październiku 2021 r. planowane jest uruchomienie naborów wniosków w ramach pierwszego konkursu konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności. Planowany nabór wniosków ma trwać do 30 listopada 2021 r. Do konkursu będzie można składać projekty badawcze z zakresu zagadnienia: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.

Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2021 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Mikael Kristenson on UnsplashRusza 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i przybliżają najnowsze wyniki badań. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r.. Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest uhonorowanie osób, zespołów i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. 

Czytaj dalej

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Od 2 sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Jak informuje Ministerstwo "celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym".

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by Kelly Sikkema on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Maestro 13 i Sonata Bis 11

Od 15 czerwca 2021 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 13 i Sonata Bis 11. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2021 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 sierpnia 2021 r. 
Czytaj dalej

Prestiżowe stypendia FNP dla badaczy z UKSW

Dr Radosław Rogoza (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii) oraz mgr Kamil Rabiega (Wydział Nauk Historycznych, Instutut Archeologii) znaleźli się w gronie stu laureatów prestiżowego konkursu stypendialnego Start 2021, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci programu Start otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 000 zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Photo by Tyler Franta on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-portugalską

Photo by Aayush Gupta on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-portugalskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 16 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 lipca 2021 r.

Czytaj dalej

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z UKSW

fot. Biuro ds. Badań Naukowych

Informujemy, że kolejne dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Sonata 16 i Opus 20 dwoje naukowców pozyskało łącznie 1 136 020 zł. Jednocześnie przypominamy, że do 15 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 i Preludium 20.

Czytaj dalej

NPRH: Grant dla prof. Joanny Komorowskiej

Projekt badawczy dr hab. Joanny Komorowskiej, profesor uczelni (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) pt. "Martianus Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii" znalazł się wśród dziesięciu, które Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie finansowało w ramach modułu Uniwersalia 2.2. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację zaplanowanych badań Pani Profesor pozyskała 188 300 zł. Czytaj dalej

FNP: Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do dziewiatego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Nabór zgłoszeń trwa do 20 lipca 2021 r.  Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - V edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach V edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 lipca 2021 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 14 lipca 2021 r. Czytaj dalej

Miniatura 5 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 5 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 5. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Sergey Zolkin on UnsplashDo 13 września 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Preludium 20, Opus 21 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 21 i Preludium 20. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Photo by National Cancer Institute on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach