NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-portugalską

Photo by Aayush Gupta on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-portugalskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 16 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 lipca 2021 r.

Czytaj dalej

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z UKSW

fot. Biuro ds. Badań Naukowych

Informujemy, że kolejne dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Sonata 16 i Opus 20 dwoje naukowców pozyskało łącznie 1 136 020 zł. Jednocześnie przypominamy, że do 15 czerwca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 i Preludium 20.

Czytaj dalej

NPRH: Grant dla prof. Joanny Komorowskiej

Projekt badawczy dr hab. Joanny Komorowskiej, profesor uczelni (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) pt. "Martianus Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii" znalazł się wśród dziesięciu, które Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie finansowało w ramach modułu Uniwersalia 2.2. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację zaplanowanych badań Pani Profesor pozyskała 188 300 zł. Czytaj dalej

FNP: Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do dziewiatego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Nabór zgłoszeń trwa do 20 lipca 2021 r.  Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Czytaj dalej

NAWA: Polskie Powroty - V edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach V edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 lipca 2021 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 14 lipca 2021 r. Czytaj dalej

Miniatura 5 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 5 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 5. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Sergey Zolkin on UnsplashDo 13 września 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Preludium 20, Opus 21 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 21 i Preludium 20. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Photo by National Cancer Institute on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską

Photo by Chris Karidis on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 23 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 13 lipca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Słowacja

Photo by Dušan veverkolog on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Słowacji. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-słowackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 czerwca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Granty Interwencyjne 2021

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch turach: od 13 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Niemcy

Photo by Stefan Widua on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-niemieckich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 21 czerwca 2021 r.

Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Austria

Photo by Dimitry Anikin on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-austriackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 maja 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 maja 2021 r.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2021 w dniu 2 kwietnia 2021 r. BBN jest nieczynne.

Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Photo by Michael Longmire on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Stanisława Ulama (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 1 czerwca 2021 r. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2021)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 25 maja 2021 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2021 r. Czytaj dalej

Preludium 20, Opus 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Opus 21 oraz Preludium 20. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 430 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2021 r. Czytaj dalej

NCN: Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w ramach konkursu QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków skróconych trwa do 13 maja 2021 r. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach