NAWA: Granty interwencyjne

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r. Czytaj dalej

Badania naukowe 2020 - rozliczenie

Photo by Glenn Carstens-Peters on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 24.1. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Kierownik działania/projektu składa rozliczenie merytoryczne dyrektorowi instytutu zgodnie z wewnętrznymi zasadami instytutu. Od 2020 r. zniesiony został obowiązek składania rozliczenia merytorycznego ze zrealizowanych badań do Biura ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Zapowiedź konkursu CHIST-ERA

Photo by John Schnobrich on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Planowany termin naboru wniosków będzie trwał do dnia 15 lutego 2021 r. Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2020 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Miguel Henriques on UnsplashRusza kolejna, 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r. Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs BiodivRestore

Photo by Rodion Kutsaev on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w październiku 2020 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie, zostaną przedstawione w ogłoszeniu konkursowym. Czytaj dalej

NCN: Nowe zasady konkursu Opus

Photo by Kyle Glenn on UnsplashOd konkursu Opus 20, którego nabór Narodowe Centrum Nauki zaplanowało na dni od 15 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., wprowadzone zostaną nowe warunki wspomnianego konkursu. Jego zasady zostaną m.in. poszerzone o możliwość składania wniosków w ramach międzynarodowej współpracy badawczej. Cały czas pozostanie także możliwość realizacji projektów badawczych w ramach polskich zespołów badawczych oraz badań prowadzonych indywidualnie. Poniżej przedstawiamy szczegóły konkursu Opus 20. Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Daniel McCullough on UnsplashDo 7 grudnia 2020 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Czytaj dalej

Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 września 2020 r. do godz. 16:00 Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

NCN: Grant dla dra Lewczuka

Informujemy, że Pan Doktor Karol Lewczuk znalazł się wśród laureatów konkursu Sonatina 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Kompulsywne zaburzenie seksualne: charakterystyka oraz weryfikacja modeli teoretycznych" dr Lewczuk pozyskał 817 152 zł. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by STIL on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Stypendium im. A. von Humboldta

Photo by Christian Wiediger on UnsplashFundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty trzeci konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2020 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Czytaj dalej

NCN: Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2

Od 15 czerwca 2020 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2020 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 sierpnia 2020 r. 
Czytaj dalej

NAWA: Profesura gościnna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu pn. Profesura Gościnna. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. W obecnym naborze wnioski mogą składać jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Czytaj dalej

NCN wprowadza Politykę Otwartego Dostępu

Photo by Aaron Burden on UnsplashNarodowe Centrum Nauki wprowadza w ramach swoich konkursów Politykę Otwartego Dostępu. Nakłada ona na grantobiorców środków z Centrum obowiązek publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Polityka obowiązuje dla projektów badawczych, stypendiów naukowych, staży i działań naukowych wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2020 r., do których umowy o realizację i finansowanie zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r. 

Czytaj dalej

Miniatura 4 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 4. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Photo by Emma Matthews Digital Content Production on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Szkolenia online dla wnioskodawców

Photo by Headway on UnsplashW dniach 2-4 czerwca 2020 r. Narodowe Centrum Nauki organizuje bezpłatne szkolenia online dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Centrum. Jak informują organizatorzy podczas szkoleń przedstawiona zostanie oferta NCN oraz procedury składania i oceny wniosków. Na szkolenie należy się wcześniej zarejestrować, klikając w odpowiedni link z listy poniżej. Limit miejsc to 500 osób na każdą grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy, że do 16 czerwca 2020 r. godz. 16:00 trwa nabór wniosków w ramach konkursów NCN Opus 19, Preludium 19 i Pols 1.

Czytaj dalej

Badania naukowe 2021 - wyjaśnienie

Photo by Science in HD on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 3.2. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Nieprzekraczalny termin składania wniosków, (na dofinansowanie konkretnych działań/projektów) upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego realizację projektu. Nabór wniosków na badania naukowe i prace rozwojowe (dawne tzw. badania statutowe) na 2021 r. będzie prowadzony w terminie do 31 października 2020 r.

Czytaj dalej

Nowe projekty w UKSW

Photo by Dan Dimmock on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja ośmiu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 391 864,40 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach