NCN - szkolenie on-line dla osób z UKSW

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie będzie przeprowadzone w dniach 12 października, 14 października i 15 października 2021 r. w godz. 10:00-13:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Pierwszy konkurs BiodivERsA+ - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 30 listopada 2021 r. o godz. 16:00.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by Mari Helin on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 45/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022 do dnia 2 listopada 2021 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2022 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków prowadzony jest tylko w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków do programu Start 2022

Do 22 listopada 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2021 r. Czytaj dalej

NAWA: Grant dla prof. Kudyby

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) znalazł się wśród laureatów programu Promocja Języka Polskiego, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Na realizację projektu pt. "Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym" prof. Kudyba pozyskał 99 999 zł. Projekt będzie realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w międzynarodowej współpracy badawczej z Uniwersytetem Wiedeńskim. 

Czytaj dalej

NCN: Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje - nabór wniosków 2021

Od 4 października 2021 r. godz. 8:00 do 3 listopada 2021 r. godz. 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Celem programu jest udzielenie pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Czytaj dalej

NCN: Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis - nabór wniosków

Do 15 grudnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 22, Sonata 17, Preludium Bis 3 i Polonez Bis, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Elisa Calvet B. on UnsplashDo 29 listopada 2021 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-ukraińską

Photo by Eugene on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-ukraińskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 28 października 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 18 października 2021 r.

Czytaj dalej

Rozwój Czasopism Naukowych - nabór wniosków

Photo by Maarten van den Heuvel on UnsplashOd 6 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czytaj dalej

NAWA: Granty Interwencyjne 2021 (druga tura)

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Photo by Noémi Macavei-Katócz on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

PNFN: Zapowiedź konkursów specjalnych

Photo by Krzysztof Kowalik on UnsplashPolsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro. Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 listopada 2021 r. 

Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków w 2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 grudnia 2021 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 30 października 2021 r.) Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2022 r. Czytaj dalej

Konkurs Solar-Driven Chemistry - Call 2021

Photo by Lawrence Walters on UnsplashNarodowe Centrum Nauki, we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021. Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest do 29 października 2021 r. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej.

Czytaj dalej

Formy dostarczania dokumentów

fot. Biuro ds. Badań NaukowychW związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora UKSW w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uczelni przywrócony został papierowy obieg dokumentów. W związku z tym prosimy o dostarczanie do Biura ds. Badań Naukowych dokumentów w wersji papierowej osobiście lub pocztą wewnętrzną. 

Czytaj dalej

NCN: Grant dla dra Rydlińskiego

Dr Bartosz Rydliński z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Rola think tanków podczas prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 roku" dr Rydliński pozyskał 35 002 zł. Środki pozwolą na wyjazd badawczy do Stanów Zjednoczonych. 

Czytaj dalej

Konkurs na pracę magisteską z prawa sądowego

Photo by Bill Oxford on UnsplashUrząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.Do udziału w V edycji konkursu zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach