Rozwój Czasopism Naukowych - nabór wniosków

Photo by Maarten van den Heuvel on UnsplashOd 6 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czytaj dalej

NAWA: Granty Interwencyjne 2021 (druga tura)

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.  Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Photo by Noémi Macavei-Katócz on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

PNFN: Zapowiedź konkursów specjalnych

Photo by Krzysztof Kowalik on UnsplashPolsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro. Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 listopada 2021 r. 

Czytaj dalej

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - nabory wniosków w 2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłosiła nabory wniosków w ramach konkursu uproszczonego (nabór wniosków do 1 grudnia 2021 r.) oraz konkursu głównego (nabór wniosków do 30 października 2021 r.) Kolejne nabory wniosków w ramach wymienionych konkursów będą otwarte w 2022 r. Czytaj dalej

Konkurs Solar-Driven Chemistry - Call 2021

Photo by Lawrence Walters on UnsplashNarodowe Centrum Nauki, we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021. Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest do 29 października 2021 r. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej.

Czytaj dalej

Formy dostarczania dokumentów

fot. Biuro ds. Badań NaukowychW związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora UKSW w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uczelni przywrócony został papierowy obieg dokumentów. W związku z tym prosimy o dostarczanie do Biura ds. Badań Naukowych dokumentów w wersji papierowej osobiście lub pocztą wewnętrzną. 

Czytaj dalej

NCN: Grant dla dra Rydlińskiego

Dr Bartosz Rydliński z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "Rola think tanków podczas prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 roku" dr Rydliński pozyskał 35 002 zł. Środki pozwolą na wyjazd badawczy do Stanów Zjednoczonych. 

Czytaj dalej

Konkurs na pracę magisteską z prawa sądowego

Photo by Bill Oxford on UnsplashUrząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.Do udziału w V edycji konkursu zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Czytaj dalej

Grant z NCN dla prof. Kurzydłowskiego

Dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Chemicznych) znalazł się wśród laureatów konkursu OPUS LAP. Na realizację projektu pt. "Stabilizacja w wysokich ciśnieniach oraz przejścia fazowe nieuchwytnych fluorków metali przejściowych" prof. Kurzydłowski pozyskał 947 940 zł.

Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Photo by Dan Dimmock on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Maestro 13 i Sonata Bis 11 - formularze dostępne

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Maestro 13 i Sonata Bis 11. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 września 2021 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 sierpnia 2021 r.  Czytaj dalej

FNP: Stypendium im. A. von Humboldta - ostatni nabór

Photo by Christian Wiediger on UnsplashFundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2021 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Jak informuje FNP jest to ostatnia edycja tego konkursu.  Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności

Photo by Paul on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki w październiku 2021 r. planowane jest uruchomienie naborów wniosków w ramach pierwszego konkursu konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności. Planowany nabór wniosków ma trwać do 30 listopada 2021 r. Do konkursu będzie można składać projekty badawcze z zakresu zagadnienia: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.

Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2021 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Mikael Kristenson on UnsplashRusza 17. edycja konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i przybliżają najnowsze wyniki badań. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r.. Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest uhonorowanie osób, zespołów i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. 

Czytaj dalej

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Od 2 sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Jak informuje Ministerstwo "celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym".

Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Photo by Kelly Sikkema on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Maestro 13 i Sonata Bis 11

Od 15 czerwca 2021 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 13 i Sonata Bis 11. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2021 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 sierpnia 2021 r. 
Czytaj dalej

Prestiżowe stypendia FNP dla badaczy z UKSW

Dr Radosław Rogoza (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii) oraz mgr Kamil Rabiega (Wydział Nauk Historycznych, Instutut Archeologii) znaleźli się w gronie stu laureatów prestiżowego konkursu stypendialnego Start 2021, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci programu Start otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 000 zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Photo by Tyler Franta on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu 2021 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach