NCN: Nabór wniosków do konkursu BiodivRestore

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Czytaj dalej

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 35/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2021 do dnia 2 listopada 2020 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2021 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków prowadzony jest tylko w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną. Czytaj dalej

NCN - szkolenie on-line

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie będzie przeprowadzone w dniu 12 października 2020 r. w godz. 10:00-13:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

Granty badawcze krok po kroku

Zapraszamy Państwa do skorzystania a kursu audio pn. "Granty badawcze krok po kroku". Przygotowany w Biurze ds. Bada Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kurs to ponad osiem godzin nagrań. W ich trakcie zdobędą Państwo wiedzę, która jest pomocna przy konstruowaniu swoich planów badawczych, pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych, przygotowywaniu wniosków grantowych oraz zarządzaniu realizowanym projektem badawczym. A to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas nagrania.

Czytaj dalej

NCBiR: Small Grant Scheme

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 50 000 euro do 200 000 euro. Nabór wniosków prowadzony jest do 11 grudnia 2020 r. godz. 16:00. Pracowniczki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 grudnia 2020 r.

Czytaj dalej

NCN: Dwa granty dla pracowników UKSW

Dr Bartłomiej Dźwigała z Instytutu Historii oraz dr Justyna Marchewka-Długońska z Instytutu Nauk Biologicznych znaleźli się wśród laureatów konkursu Miniatura 4, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację swoich badań naukowych pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozyskali 61 753 zł.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by JESHOOTS.COM on UnsplashPoniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2020 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków w konkursie Start

Do 2 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 26 października 2020 r. Czytaj dalej

NPRH 2020 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Czytaj dalej

NCBiR: Konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 21 września 2020 r. do 23 października 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 15 października 2020 r. Czytaj dalej

Projekt dr Komar opisany przez Nauka w Polsce

Photo by Anna Church on UnsplashCzy da się badać gospodarkę, nie znając cen, płac i PKB? W dodatku gospodarkę, która nie istnieje od ponad 1500 lat? - bo mowa o starożytnym Rzymie. Da się, a to dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod, w tym komputerowych symulacji - czytamy w serwisie naukawpolsce.pap.pl, który opisuje projekt dr Pauliny Komar z Wydziału Nauk Historycznych - Instytut Archeologii UKSW. Realizacja projektu, który finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki, rozpoczęła się na naszej uczelni w lipcu 2020 r. 

Czytaj dalej

Utrudnienia w kontakcie z BBN

W dniu 22 września 2020 r., ze względu na dzień pracy wewnętrznej, Biuro ds. Badań Naukowych jest zamknięte. Kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z Pracownikami BBN będzie niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu od 23 września 2020 r. Jednocześnie zachęcamy do bieżącego kontaktowania się z Pracownikami BBN w formie mailowej i telefonicznej. Czytaj dalej

Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Łączny budżet wspomnianych konkursów wynosi 660 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2020 r. godz. 16:00 Pracowników, doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2020 r. Czytaj dalej

NAWA: Granty interwencyjne

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r. Czytaj dalej

Badania naukowe 2020 - rozliczenie

Photo by Glenn Carstens-Peters on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 24.1. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Kierownik działania/projektu składa rozliczenie merytoryczne dyrektorowi instytutu zgodnie z wewnętrznymi zasadami instytutu. Od 2020 r. zniesiony został obowiązek składania rozliczenia merytorycznego ze zrealizowanych badań do Biura ds. Badań Naukowych. Czytaj dalej

Zapowiedź konkursu CHIST-ERA

Photo by John Schnobrich on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Planowany termin naboru wniosków będzie trwał do dnia 15 lutego 2021 r. Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2020 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Miguel Henriques on UnsplashRusza kolejna, 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r. Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs BiodivRestore

Photo by Rodion Kutsaev on UnsplashNarodowe Centrum Nauki poinformowało, że w październiku 2020 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie, zostaną przedstawione w ogłoszeniu konkursowym. Czytaj dalej

NCN: Nowe zasady konkursu Opus

Photo by Kyle Glenn on UnsplashOd konkursu Opus 20, którego nabór Narodowe Centrum Nauki zaplanowało na dni od 15 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., wprowadzone zostaną nowe warunki wspomnianego konkursu. Jego zasady zostaną m.in. poszerzone o możliwość składania wniosków w ramach międzynarodowej współpracy badawczej. Cały czas pozostanie także możliwość realizacji projektów badawczych w ramach polskich zespołów badawczych oraz badań prowadzonych indywidualnie. Poniżej przedstawiamy szczegóły konkursu Opus 20. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach