Program START - stypendia dla młodych naukowców

Od 21 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnej edycji Programu START. W ramach programu młodzi uczeni mogą otrzymać stypendia wysokości 28 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał do 31 października br. Fundacja przyzna 130 stypendiów. Czytaj dalej

Jesienny nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 września 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2012 r. W najbliższych dniach na stronie www.osf.opi.org.pl udostępniony zostanie formularz do składania wniosków w wymienionych konkursach. Czytaj dalej

Podpisanie umów na badania

Przypominamy, że osoby, które w 2012 r. uzyskały dofinansowanie na:

  • utrzymanie potencjału badawczego;
  • działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że udostępnione zostały elektroniczne formularze wniosków w systemie OSF dla konkursów MAETSRO 3 i HARMONIA 3, które 15 czerwca br. zostały ogłoszone przez NCN. Termin składania wniosków w ramach wymienionych konkursów upływa 15 września br. Czytaj dalej

Konkurs dla innowacyjnych młodych naukowców

Do 10 sierpnia 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Innowator Mazowsza”, który ogłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. O nagrody w jednej z kategorii konkursowych „Innowacyjny Młody Naukowiec” mogą ubiegać się młodzi, kreatywni naukowcy w wieku do 35 lat (urodzeni po 01.01.1977 r.), z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat (po 01.01.2009 r.), których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Czytaj dalej

Mobilność Plus - nabór wniosków

Do 30 lipca 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu "Mobilność Plus" - II edycja. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Czytaj dalej

Nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 czerwca 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 3 i HARMONIA 3 realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2012 r. W najbliższych dniach na stronie www.osf.opi.org.pl udostępniony zostanie formularz do składania wniosków w wymienionych konkursach. Czytaj dalej

Elektroniczna wersja wniosku do NCN - przypomnienie

Przypominamy, że elektroniczną wersję wniosku składanego przez Państwa do Narodowego Centrum Nauki, mogą wysyłać Państwo dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika Biura ds. Badań Naukowych, że papierowa wersja wniosku została sprawdzona i złożone zostały pod nią niezbędne podpisy. Bez uzyskania tej informacji prosimy nie wysyłać wniosków za pomocą systemu OSF. Czytaj dalej

Przedłużony termin składania wniosków do NCN

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, termin składania wniosków na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 marca 2012 r. został przedłużony do dnia 19 czerwca br. do godziny 23.59. Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów: Czytaj dalej

Informacje do wniosków do NCN

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, poniżej zebrane zostały najważniejsze informacje, które kierownicy projektów muszą podać, składając wniosek do NCN.

Czytaj dalej

Stypendia dla doktorantów z województwa mazowieckiego

Od 14 maja do 20 lipca br. trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów w ramach programu stypendialnego, który ogłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. O wsparcie ubiegać mogą się doktoranci z województwa mazowieckiego, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Czytaj dalej

Termin składania wniosków na badania

Termin składania wniosków na uzyskanie dofinansowania

  1. utrzymania potencjału badawczego,
  2. działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
  3. publikacji naukowej,
  4. konferencji naukowej z dotacji na badania statutowe

na rok 2013 upływa dnia 15 czerwca br.

Czytaj dalej

Instrukcje przygotowania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r. Instrukcje mają ułatwić proces aplikowania oraz przygotowania poprawnych wniosków. Czytaj dalej

Formularze

W dziale "Formularze" zebrane zostały dokumenty niezbędne do wnioskowania, prowadzenia oraz rozliczania badań, publikacji oraz konferencji realizowanych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Projekty badawcze

 

Badania naukowe

Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe, do dnia 2 listopada 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2022 r. Czytaj dalej

Materiały szkoleniowe

Wnioski grantowe bez tajemnic

Pod pewnymi względami nauka zaczęła przypominać wolny rynek. Choć nie brakuje instytucji, które są skłonne do wyłożenia funduszy na prowadzenie badań, to w zapomnienie odchodzi już czas otrzymywania środków na badania przez każdego chętnego. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach