Czat z przewodniczącym Rady NCN

10 stycznia 2013 r. w godzinach 16:00 - 18:00 odbędzie się czat z przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michałem Karońskim. Podczas czatu przewodniczący Rady NCN będzie odpowiadał na pytania związane z aktualnymi programami oferowanymi przez centrum. Dostęp do czatu i możliwości zadawania pytań można uzyskać przez poniższy link. Czytaj dalej

Broszury MNiSW i PAN

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurami "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", które zostały wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz "Kodeks etyki pracownika naukowego" wydany przez Polską Akademię Nauk. Poniżej znajdą Państwo linki do wymienionych publikacji. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Nowy nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 20 lutego 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Nabór wniosków w konkursie LIDER IV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu LIDER. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy rozpoczynają karierę naukowa i nie ukończyli 35-roku życia. Maksymalna kwota na dofinansowanie projektu wynosi 1,2 mln zł. Nabór wniosków trwa do 15 lutego 2013 r. Na terenie UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 stycznia 2013 r. Czytaj dalej

Zimowy nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 grudnia 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach HARMONIA 4, MAESTRO 4, FUGA 2 oraz ETIUDA 1. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w najbliższych tygodniach. Czytaj dalej

Diamentowy Grant - przedłużony termin naboru wniosków

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego do 31 grudnia 2012 r. przedłużony został nabór wniosków w ramach programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Czytaj dalej

Oferta FNP na 2013 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła ofertę swoich programów, które będzie realizowała w 2013 r. Dla naukowców przygotowano ponad 31 mln zł ze środków krajowych i zagranicznych. W 2013 r. kontynuowane będą m.in. konkursy w ramach programów START, MONOGRAFIE, HOMING PLUS i POMOST. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Gdzie młody naukowiec może otrzymać pieniądze na badania?

W celu ułatwienia młodym naukowcom rozwoju kariery naukowej, Biuro ds. Badań Naukowych przygotowało listę konkursów i programów, w których można uzyskać środki finansowe na badania naukowe. Konkursy i programy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Międzydziedzinowy konkurs NCN

15 listopada Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w pierwszej edycji nowego konkursu SYMFONIA. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty przewidujące realizacje międzydziedzinowych badań naukowych. Budżet zgłaszanego projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł. Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 lutego 2013 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w drugiej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2012 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 3 grudnia 2012 r. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2013 r.

Na październikowym posiedzeniu rady Narodowego Centrum Nauki przedstawiony został wstępny harmonogram konkursów na 2013 r. Zmniejszona została częstotliwość ogłaszania większości konkursów. W grudniu 2012 r. planowane jest otwarcie naboru wniosków w dwóch nowych konkursach. Czytaj dalej

Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 4, OPUS 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, które 15 września zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br. Czytaj dalej

Godziny pracy biura

Informujemy, że Biuro ds. Badań Naukowych otwarte jest dla interesantów w następujących godzinach: Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 5 grudnia br. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Wystartował konkurs Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Iuventus Plus.  Do konkursu można zgłaszać projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, a wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Termin składania wniosków upływa 31 października 2012 r.  Czytaj dalej

Program START - stypendia dla młodych naukowców

Od 21 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnej edycji Programu START. W ramach programu młodzi uczeni mogą otrzymać stypendia wysokości 28 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał do 31 października br. Fundacja przyzna 130 stypendiów. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach