Instrukcje do wniosków NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach konkursów Sonata Bis 3, Maestro 5 i Harmonia 5, które zostały ogłoszone 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków w tych konkursach trwa do 16 września 2013 r. Na UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r.  Czytaj dalej

Sierpniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w sierpniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

NPRH: Nabór wniosków w modułach 3.1 i 3.2

Do 30 września 2013 r. można składać wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduły 3.1 i 3.2, których celem jest upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych na świecie. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do  2 września 2013 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze letnich konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 16 września br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 sirerpnia br. Czytaj dalej

Newsletter Biura ds. Badań Naukowych

W celu usprawnienia komunikacji między nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Biurem ds. Badań Naukowych, zachęcamy Państwa do zasubskrybowania newslettera BBN. Za jego pośrednictwem otrzymają Państwo drogą mailową informację o każdym nowym wpisie na stronie www.bbn.uksw.edu.pl.

Czytaj dalej

Działalność statutowa: Umowy dla pracowników i doktorantów WPiA

Informujemy, że od 10 lipca 2013 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z Wydziału Prawa i Administracji. Czytaj dalej

Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

MONOGRAFIE: Nowy nabór prac

Do 26 sierpnia 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Innowacyjny Młody Naukowiec - nabór wniosków

Do 30 września 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowator Mazowsza - Innowacyjny Młody Naukowiec. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które uzyskały go po 1 października 2010 r. i urodziły się po 1 stycznia 1974 r. Zgłaszać można swoje prace doktorskie, które zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2013 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 oraz SONATA BIS 3. Nabór wniosków będzie trwał do 16 września 2013 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2013 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w lipcu. Czytaj dalej

Działalność statutowa: Podpisywanie umów

Informujemy, że od poniedziałku 3 czerwca 2013 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z następujących wydziałów: Czytaj dalej

Działalność statutowa: Nabór wniosków

Do 17 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski należy składać na formularzach umieszczonych poniżej w Biurze ds. Badań Naukowych (ul. Dewajtis 5, Stary budynek, pokoje 050, 050A). Czytaj dalej

Projekty badawcze: Przypomnienie

Przypominamy, że wydatki w ramach projektów badawczych realizowanych w Biurze ds. Badań Naukowych, mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu odpowiedniego wniosku w Dziale Zamówień Publicznych.

Wydatki poniesione przed podpisaniem wniosku w Dziale Zamówień Publicznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - nie będą rozliczane, a poniesione koszty zwracane.

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - nabór wniosków

Od 20 czerwca do 31 lipca można składać wnioski w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 8 lipca 2013 r. Czytaj dalej

Mobilność Plus: Nabór wniosków

Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus. Jego adresatami są młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich. W ramach konkursu finansowane są zagraniczne pobyty w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca br. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 czerwca 2013 r. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Formy zatrudnienia we wnioskach do NCN

W ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca br. duże fragmenty wniosków należy wypełniać w języku angielskim. Dotyczy to również opisów dotyczących form zatrudniania osób zaangażowanych w realizację projektu. W celu uniknięcia niejasności, poniżej przedstawiamy możliwe do wyboru w formularzach formy zatrudniania. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 12 czerwca 2013 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Fulbright'a

Otwarty został nabór wniosków w ramach programów organizowanych przez Fundację Fulbright'a. W ramach programów możliwe jest finansowanie prowadzenia badań naukowych na amerykańskich uczelniach wyższych dla doktorantów oraz naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach