Szkolenia z zarządzaniem zespołem badawczym od FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczych. Zapisy na szkolenia trwają do 31 marca 2014 r. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze wiosennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 7, OPUS 7, SONATA 7. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 17 czerwca 2014 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 17 maja 2014 r. Czytaj dalej

Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 18/2014 Rektora UKSW z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz załącznikami do niego. Czytaj dalej

Wiosenne konkursy NCN

Od 17 marca 2014 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 oraz SONATA 7. Nabór wniosków będzie trwał do 17 czerwca 2014 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 maja 2014 r.  Formularze do składania wniosków do wymienionych konkursów zostanie udostępniony na stronie www.osf.opi.org.pl w pierwszej połowie kwietnia. Czytaj dalej

Polsko-francuski konkurs na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16. Nabór wniosków w konkursie Polonium będzie trwał do 30 maja 2014 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 9 maja 2014 r. Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2015 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2014 r.  Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 30 kwietnia 2014 r. Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Generacja Przyszłości - konkurs dla studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Generacja Przyszłości. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy są wynalazcami, konstruktorami, programistami lub innowatorami. Nabór wniosków będzie prowadzony do 24 marca 2014 r. Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2014 r. Czytaj dalej

Instrukcje do wniosków NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach konkursów Etiuda 2, Fuga 3, Symfonia 2 oraz Tango 1, które zostały ogłoszone 16 grudnia 2013 r. Nabór wniosków w tych konkursach trwa do 17 marca 2014 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 lutego 2014 r.  Czytaj dalej

Innowacje Społeczne - ruszył nabór wniosków

Od 10 lutego do 26 marca 2014 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu Innowacje Społeczne, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2014 r.  Uruchomiony został już generator za pośrednictwem, którego można składać wnioski. Dostępny jest on pod adresem https://is.ncbr.gov.pl/is Czytaj dalej

MONOGRAFIE: Nowy nabór prac

Do 4 kwietnia 2014 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Inter - konkurs dla popularyzatorów nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu Inter, który skierowany jest do młodych naukowców popularyzujących wyniki swoich badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 14 marca 2014 r.  Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 20 lutego 2014 r. Czytaj dalej

Iuventus Plus 2014 - konkurs dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu Iuventus Plus. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz opublikowali wyniki swoich badań w czasopismach z listy A lub listy C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej

NCN udostępniło formularze zimowych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2 oraz TANGO 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 17 marca br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 17 lutego br. Czytaj dalej

Impuls - nowy konkurs od FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu IMPULS. Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie trwał do 11 kwietnia 2014 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2014 r. Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Innowacje Społeczne - drugi nabór wniosków

Od 10 lutego do 26 marca 2014 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu Innowacje Społeczne, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 marca 2014 r. Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Lider V - nabór wniosków

Do 3 marca 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu LIDER, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach