Grant NCN dla pracownika UKSW

Informujemy, że mgr Piotr Jan Szewczak został laureatem konkursu na stypendia doktorskie Etiuda 2, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Związany z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mgr Szewczak otrzymał środki w wysokości 92 292 zł. Czytaj dalej

Letnie konkursy NCN

Od 16 czerwca 2014 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 oraz SONATA BIS 4. Nabór wniosków będzie trwał do 16 września 2014 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2014 r.  Czytaj dalej

Nowe zasady zamawiania materiałów biurowych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z decyzją Kanclerza nr 59/2014 dotyczącą zasad zamawiania materiałów biurowych oraz nowym wzorem wniosku na zamawianie materiałów biurowych. Nowy wzór obwiązuje od 22 maja 2014 r.  Decyzja i załączniki poniżej. Czytaj dalej

Czerwcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w czerwcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Działalność statutowa: Podpisywanie umów (aktualizacja 25 czerwca)

Informujemy, że od poniedziałku 19 maja 2014 r. do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, mogą zgłaszać się doktoranci i nauczyciele akademiccy z następujących wydziałów: Czytaj dalej

Szkolenia Web of Science

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza pracowników i doktorantów do udziału w internetowych sesjach szkoleniowych prezentujących funkcje oraz zastosowanie baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Science. Czytaj dalej

Konkurs badawczy NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił nabór wniosków w ramach VI konkursu na projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2014 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 4 sierpnia 2014 r. Czytaj dalej

Granty NCN dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali dwa granty o łącznej wysokości 429 145,00 zł. Czytaj dalej

Majowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w maju w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

eNgage - konkurs FNP dla popularyzatorów nauki (przedłużony nabór)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków w ramach konkursu eNgage. Konkurs adresowany jest do osób popularyzyujących naukę. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2014 r.  Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje termin składania wniosków do 30 maja 2014 r. Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie Monografie

Do 13 czerwca 2014 r. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium wysokości 15 000 zł. Czytaj dalej

Seminarium Rady Młodych Naukowców na UKSW

Samorząd Doktorantów UKSW zaprasza na 19-ste szkoleniowo-dyskusyjne seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się 28 kwietnia na UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. Auditorium Maximum, Aula Schumana) o godz. 11:00. Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji świąt Wielkanocnych prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Czytaj dalej

Nabór wniosków na badania statutowe na 2015 r.

Informujemy, że do dnia 15 czerwca 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - stary budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 050 i 050A w godzinach pracy biura. Czytaj dalej

Praxis - konkurs na staże zagraniczne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach nowego konkursu Praxis. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2014 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 czerwca 2014 r. Czytaj dalej

Badania naukowe w misji i strategii UKSW

W dniu 20 marca 2014 r. Senat UKSW zatwierdził Misję i strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020. W dokumencie tym zawarte zostały m.in. założenia dotyczących celów Uczelni związanych z prowadzeniem innowacyjnych badań we wskazanych latach. Czytaj dalej

NCN planuje konkurs na polsko-niemieckie projekty

Narodowe Centrum Nauki poinformowało na swojej stronie internetowej, że we wrześniu 2014 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Czytaj dalej

Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali dwa granty na łączną kwotę 723 600 zł. Czytaj dalej

Procedura badań statutowych na UKSW

W związku z licznymi pytaniami, które kierują Państwo do Biura ds. Badań Naukowych w odniesieniu do procedury dotyczącej projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, przygotowaliśmy schemat przedstawiający procedurę pozyskiwania środków na badania oraz realizacji i rozliczania badań. Czytaj dalej

Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach